Tòfones i bolets

Contacte

Formulari de contacte via mail:

Centres de selecció i mercats:

Tàrrega

La planta de T à rrega és la nostra seu central de Laumont, m á s de 1.000 metres quadrats dedicats a la selecci ó n, classificaci ó n, emmagatzematge i distribuci ó n de la tòfona fresca a qualsevol pa í s del món. Adem &aaque; s, en aquest centre elaborem productes de tòfona en conserva, i comptem amb una gamma molt completa de cat &aaquec; logo de producte amb diferents formats d'envàs.

C/Bruc, 14
25300 tantT à rrega
(Oficines Centrals)
(+34) 973 50 03 23

Josep Maria Castell à
Responsable comercial T &agravè; rrega

Joel Graells
Comercial T &agravè; rrega

Valladolid

La nau de Valladolid, recentment remodelada, est á situada en un punt estrat é gènic per la seva cerquen í a respecte a les zones de recol·lecci ó n, el que ens permet obtenir les bolets fresques en les millors condicions per distribuir-les amb rapidesa als punts de venda nacionals i internacionals. Amb les noves instal·lacions s'han renovat les l &iacte; nees d'envasament de bolets fresques, congelades i deshidratats.

C/ Plata, 74
47012 Valladolid
(+34) 973 50 03 23

Mercabarna

Mercat de referència al sud d'Europa, posici ó n privilegiada per atendre la zona comercial de Catalu ñ a, Levante i Balears. Punt ó ptimo per a la recepci ó n de mercadc í a d'importaci ó n v í a terrestre o mar &iaqueia; tima. Sens dubte el coraz ó n de la nostra l í nea de mercat.

Nau F
Lloc F6029/F6030
08040 Barcelona
(+34) 93 262 11 27

Rub é n Gonz á llez
Responsable comercial Mercabarna

Jonathan Mart í nez
Comercial Mercabarna

Christian Olivencia
Comercial Mercabarna

Mercamadrid

Mercamadrid és el major mercat majorista d'Espà ñ a que alimenta diàriament a la Comunitat de Madrid i és un punt log í stic clau per arribar a qualsevol punt d'Espa ñ a. És vital per a la comercialitzaci ó n directa de bolets silvestres que surten a Castilla Le ó n i que necessiten ser comercialitzades de la forma m á s r á demani possible.

Nau F
Llocs 35/37
28053 Madrid
(+34) 91 785 80 02

Ra ú l Costa
Responsable comercial Mercamadrid

Jos é Rosa
Comercial Mercamadrid

Jorge Garc í a

Comercial Mercamadrid

Mercabilbao

Mercabilbao és el mercat de referència en el nord d'Espà ñ a. La seva influència comercial va de Santander fins a regions del sud de França, passant per regions privilegiades gastron ó micament com San Sebastia á n. És un mercat exigent amb una gran cultura micol ó gica que necessita ser atesa de primera mà.

Lloc 217
Barrio Ibarreta n º 1
48970 Basauri
Bizcaia
(+34) 944 74 06 33

Eder Riu
Responsable comercial Mercabilbao

Imanol
Comercial Mercabilbao