Tòfones i bolets

Bolet de card silvestre
No està disponible en línia

Bolet de card silvestre

SKU 00890

LAUMONT

Clique aquí para notificarle por email cuando Bolet de card silvestre esté disponible.
El bolet de card silvestre és un bolet molt apreciada a la zona centre d'Espanya. La seva campanya és a la tardor. El seu nom científic és pleurotus eryngii.